Peilen

  • Sluisdrempel
  • Peilboot
  • Duiker

Met een speciaal daarvoor uitgeruste boten kunnen wij diepte peilingen maken van waterwegen. Deze opnames kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Er is hiermee een algehele diepte kaart te maken van de complete waterweg. Of een bathymetrische kaart. Met deze werkwijze zijn we ook in staat voor het inpeilen en uitpeilen voor baggerwerkzaamheden. Door het maken van 3D weergaven zijn wij in staat een duidelijk beeld te geven van de waterweg.

Naast peilen kunnen wij voorzien in waterweg inspectie. Op regelmatige basis waterwegen inspecteren waarbij ervoor zorg wordt gedragen dat onveilge of ongewenste worden gerapporteerd zodat dit kan worden gecorrigeerd.

Deze inspectie kan zowel onderwter gebeuren onderwater met sonar, als bovenwater met beeldinformatie. In onze database zitten op het moment ruim 2.500.000 foto’s van Nederlandse waterwegen.

Nederlandse wateren door ons gepeild
Survey Nederland